Opcja Powiększ do zdjęcia umożliwia takie przesunięcie kamery (punktu widzenia użytkownika), aby zdjęcie wypełniło cały obszar rysowania. Ta opcja menu jest aktywna podczas używania funkcji dopasowywania zdjęć. Narzędzie Powiększ do zdjęcia można aktywować z paska narzędzi kamery lub menu Kamera.