Narzędzie Przesuń kamerę umożliwia przesuwanie kamery (widoku użytkownika) w pionie i w poziomie. Narzędzie Przesuń kamerę można aktywować z paska narzędzi kamery lub menu Kamera.
Skrót klawiszowy: H lub środkowy klawisz myszki + SHIFT

Przesuwanie widoku

Narzędzie Przesuń kamerę umożliwia przesuwanie kamery. Aby przesuwać kamerę za pomocą tego narzędzia:

  1. Wybierz narzędzie Przesuń kamerę. Kursor zmieni się w dłoń.
  2. Kliknij dowolne miejsce obszaru rysowania.
  3. Aby przesunąć kamerę przesuń kursor w żądanym kierunku.

Przesuwanie kamery podczas pracy narzędziem Orbita (mysz z trzema przyciskami)

Aby tymczasowo aktywować narzędzie Przesuń kamerę podczas pracy narzędziem Orbita, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift. Inną metodą aktywowania narzędzia Przesuń kamerę jest jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku myszy i środkowego przycisku myszy (pokrętła do przewijania).