Opcja Poprzedni umożliwia powrót do poprzedniego widoku modelu. Opcja Poprzedni jest dostępna po użyciu narzędzia Orbita, narzędzia Przesuń kamerę, narzędzia Położenie kamery, narzędzia Obróć widok i dowolnego spośród narzędzi powiększania. Opcję Poprzedni można aktywować z paska narzędzi kamery lub menu Kamera.