Rozszerzenie Trimble Connect pojawiło się wraz ze SketchUp 2016 i domyślnie zlokalizowane jest w menu Plik. Oferuje następujące możliwości:

  • Zaloguj się/ Wyloguj się ... - Loguje lub wylogowuje z Trimble Connect. Należy zalogować się przez konto Google. Mimo, że trzeba mieć konto Google, nie ma potrzeby tworzenia nowego adresu Gmail. Aby utworzyć konto Google i skojarzyć je z  dowolnym adresem e-mail, należy odwiedzić stronę http://accounts.google.com/newaccount  i kliknąć „wolę używać mojego aktualnego adresu e-mail”.
  • Otwórz Model ... - Otwórz plik SketchUp znajduj8.8.8.ący się na Trimble Connect.
  • Opublikuj Model - Prześlij model SketchUp do Trimble Connect.
  • Opublikuj Model Jako ... - Prześlij model do konkretnego folderu lub prześlij model z nową nazwą.
  • Importuj Model - Importuje plik modelu (SKP, IFC, DWG, DXF) do wykorzystania jako model odniesienia. Geometria w modelu odniesienia może być użyta w celu koordynacji zadań modelowania. Warstwy zostaną utworzone dla każdego modelu odniesienia, co pomoże Ci zarządzać widocznością. Modele referencyjne są umieszczone w oparciu o pochodzenie pliku.  By zmienić pozycję modelu referencyjnego, należy użyć funkcji "Pozycja Modelu referencyjnego ..." w menu kontekstowym.
  • Zaktualizuj modele - Aktualizuje wszystkie modele referencyjne z najnowszymi wersjami dostępnymi na Trimble Connect. 
  • Otwórz Trimble Connect ... - Otwiera pełną aplikacje internetową Trimble Connect w przeglądarce internetowej. Pozwala zarządzać folderami projektów i konfigurowaniem Trimble Connect.