Aby zlokalizować geograficznie swój model, importuj teren za pomocą narzędzia Dodaj Lokalizację. Albo dodaj lokalizację ręcznie w SketchUp Pro klikając kolejno w Okno> Informacje o modelu, wybierz opcję Geolokalizacja w  pasku bocznym po lewej stronie, następnie kliknij Dodaj lokalizację i wprowadź szerokość oraz długość geograficzną w oknie dialogowym, które się pojawi. Kiedy zlokalizujesz geograficznie model, upewnij się, że model pojawia się w odpowiednim miejscu w programie Google Earth.

Wskazówka: Jeśli lokalizujesz geograficznie model narzędziem Dodaj lokalizację, możesz importować teren, który pozwala na stworzenie modelu bazującego na miejscu, w którym planuje się go zbudować (lub po prostu wyświetlić go w Google Earth). Gdziekolwiek umieścisz swój model na zaimportowanym terenie w SketchUp, określasz położenie danego modelu podczas podglądu w programie Google Earth. Jeśli nie zlokalizujesz geograficznie modelu, model pojawi się w programie Google Earth w domyślnej lokalizacji.

Uwaga! Domyślna lokalizacja zależy od języka związanego z programem SketchUp. Na przykład, jeśli pobrałeś amerykańską wersję SketchUp, domyślną lokalizacją SketchUp jest Boulder, Kolorado. Inne lokalizacje domyślne to Londyn, Paryż, Berlin, Rzym, Tokio, Barcelona, Taipei, Brasilia, Seul, Pekin, Moskwa i Amsterdam.