Podczas wyświetlania modelu w Google Earth, wymiary twojego modelu muszą być dokładne, tak aby skala danego modelu była proporcjonalna do otaczającego krajobrazu lub budynków w Google Earth.

Pomiary kątów i odległości od modelu precyzyjnie wyjaśniają jak stworzyć model z dokładnymi wymiarami. Jeśli utworzysz model z funkcją Dopasowanie zdjęcia możesz skalować model po zakończeniu jego tworzenia.