Jeśli potrzebujesz przeglądać części budynku, musisz utworzyć obszary przezroczyste w obrazach, których używasz do teksturowania modelu. Być może trzeba będzie konwertować obrazy do formatu plików, który obsługują przezroczystość, takich jak .png, a następnie utworzyć obszary przezroczyste w edytorze graficznym.