Podczas wyświetlania podglądu modelu w Google Earth, model jest ładowany do miejsca tymczasowego. Jeśli chcesz zapisać model w programie Google Earth, kliknij na tymczasową nazwę modelu w folderze Miejsca Tymczasowe i wybierz Zapisz w Moich Miejscach. Dzięki temu model przeniesiony zostaje z folderu tymczasowego do folderu Moje Miejsca.

Po tym jak model zostanie zapisany w programie Google Earth, można otworzyć go bezpośrednio z programu Google Earth. Nie trzeba wtedy korzystać z funkcji podglądu w programie SketchUp.

Wskazówka: Domyślnie twój model w Google Earth nazwany jest SUPreview0. Aby nadać modelowi bardziej opisową nazwę, kliknij na nazwę modelu w panelu Miejsc Google Earth i wybierz polecenie Zmień Nazwę. Jeśli trzeba usunąć model z Google Earth, kliknij na jego nazwę w panelu Miejsca i wybierz polecenie Usuń.