Aby wydrukować swój model w systemie Microsoft Windows, można wybrać z menu Plik > Drukuj i kliknąć przycisk OK, a model zostanie wydrukowany przy użyciu istniejących ustawień.
Jeśli chcesz dostosować rozmiar papieru, skalę, liczbę drukowanych kopii, jakość wydruku itd., należy wybrać odpowiednie ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia Drukowania, a następnie kliknąć Drukuj. Poniższe sekcje pomogą Ci przebrnąć przez opcje.

Wskazówka: Podczas drukowania modelu, SketchUp bierze pod uwagę aktualny widok. Gdy kamera jest ustawiony na widok górny, wydruk będzie odzwierciedlać taki pogląd.

SketchUp jest świetny w modelowaniu w 3D. Jeśli jesteś użytkownikiem SketchUp Pro, posiadasz także LayOut, który wspaniale sprawdza się w 2D. Gdy chcesz wydrukować model SketchUp, zobacz najpierw swój model w dokumencie LayOut- udostępnia on elastyczność i możliwości, których potrzeba do wydruku najwyższej klasy.