W oknie dialogowym Ustawienia drukowania należy wybrać co drukujesz oraz rodzaj papieru i orientacji, którą chcesz wykorzystać do wydruku.
Poniższe kroki poprowadzą cię przez poszczególne opcje:

  1. Wybierz Plik > Ustawienia drukowania. Pojawi się okno dialogowe Ustawienia drukowania.
  2. Z rozwijanej listy nazw wybierz drukarkę, którą chcesz użyć.
  3. Kliknij przycisk Właściwości, aby skonfigurować opcje drukarki. Właściwości można ustawić zależnie od drukarki. Aby zapoznać się z dokumentacją drukarki przeczytaj szczegółowe informacje na temat jej opcji i działania.
  4. Z rozwijanego menu Rozmiar wybierz rozmiar papieru. Dostępne opcje odzwierciedlają rozmiary papieru obsługiwane przez drukarkę.
  5. Z rozwijanej listy Źródło (czasami nazywana jest listą lokalizacji, w zależności od systemu), wybierz podajnik drukarki, jeśli posiada więcej niż jeden. Jeśli zobaczysz opcję drukowania bez obramowania, zaznaczając ją drukarkę do drukowania bez marginesów.
  6. W obszarze Orientacja wybierz opcję Pionowa lub Pozioma.
  7. Po zakończeniu wybierania opcji, kliknij OK.