Po wybraniu Opcji drukowania, jesteś gotowy, by wybrać opcje drukowania w oknie Podgląd Wydruku lub Drukuj.

Wskazówka: okna Podgląd Wydruku i Drukuj zawierają te same opcje. Jedyną różnicą jest to, że okno dialogowe Podgląd Wydruku wyświetla podgląd wydruku zamiast wysyłać żądanie drukowania bezpośrednio do drukarki. Poniższe kroki koncentrują się na oknie Podglądu Wydruku, gdyż sprawdzenie podglądu wydruku przed rozpoczęciem drukowania sprawia, że można zaoszczędzić czas i tusz.

Uwaga! Jeśli chcesz, wydrukować swój model w określonej skali, należy wybrać Kamera > Widoki Standardowe, a następnie jeden ze standardowych widoków z menu, które się pojawi. Trzeba także przełączyć się z widoku perspektywicznego (domyślny widok SketchUp) do widoku rzutu równoległego.

Aby ustawić opcje drukowania w oknie Podgląd Wydruku, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz Plik > Podgląd Wydruku. Pojawi się okno dialogowe Podgląd wydruku. Drukarka wybrana w oknie dialogowym Ustawienia Drukowania pojawi się na górze. Jeśli chcesz możesz ponownie zmienić drukarkę lub jej właściwości lub od razu przejść do następnego kroku.
 2. Aby wydrukować bieżący widok, należy pozostawić wybrany przycisk Widok Bieżący w obszarze Zakres Wydruku Sceny. Jeśli model zawiera sceny, masz również możliwość drukowania jednej lub większej ilości swoich scen. Aby to zrobić, wybierz opcję Sceny i wskazać szereg scen, które chcesz wydrukować.
 3. (Opcjonalnie) Aby wydrukować więcej niż jedną kopię modelu, wprowadź liczbę w polu Liczba Kopii.
 4. Wskazówka: Można dokonać wydruku o większym rozmiarze niż rozmiar papieru, tak aby obraz danego modelu np. dachówki znajdował się na kilku stronach.

  (Opcjonalnie) Domyślnie podczas drukowania bieżącego widoku, zaznaczona jest opcja Dopasuj do strony, która podpowiada SketchUp format wydruku tak, aby pasował do wybranego rozmiaru papieru. Aby zmienić rozmiar wydruku, odznacz pole wyboru Dopasuj do strony, a następnie wprowadź wartość w polu Szerokość lub Wysokość. Druga wartość (szerokość lub wysokość) dostosowuje się automatycznie, aby utrzymać właściwe proporcje modelu.
 5. (Opcjonalnie) Aby drukować w skali, należy odznaczyć najpierw pole wyboru Dopasuj do strony. W obszarze Skala ustawić skalę wpisując wartość drukowanej geometrii w oknie Wydruk i wartości dla geometrii modelu w oknie programu SketchUp. Na przykład, aby ustawić skalę 1: 4, wpisz 1 w polu Drukuj i 4 w oknie SketchUp.
 6. Z rozwijalnego menu Jakość druku wybierz żądaną jakość.
  • opcja Szkic, która drukuje szybko, ale w niskiej jakości obrazu, jest świetna, kiedy potrzebujesz przybliżoną kopię na spotkanie lub chcesz ją pokazać koledze
  • opcja Standard  to bilans szybkości i jakości.
  • opcje HD produkują wysokiej jakości obrazy, ale czas drukowania jest dłuższy. Użyj opcji wysokiej jakości podczas drukowania modeli potrzebnych na ważną prezentację lub wysyłkę do klienta.
  • opcja Dużego Formatu optymalizuje wydruk dla wydruków wielkoformatowych, takich jak plotery. Ta opcja ustawia odpowiednią rozdzielczość obrazu i grubość linii, aby wydruk łatwo było dostrzec z daleka.
 7. (Opcjonalnie) Jeśli model posiada fragment sekcji 2D, zaznacz pole wyboru Tylko Sekcja 2D, aby wydrukować dany fragment.
 8. (Opcjonalnie) Wybierz opcję Użyj Wysokiej Dokładności HLR, aby wysłać informacje o modelu do drukarki jako dane wektorowych.
 9. Kiedy skończysz wybierać wszystkie opcje, kliknij przycisk OK. Podgląd twojego wydruku pojawi się na ekranie.
 10. Jeżeli jesteś zadowolony z podglądu, kliknij przycisk Drukuj, aby rozpocząć proces drukowania. Jeśli konieczne jest dokonanie zmian, kliknij przycisk Anuluj, ponownie otwórz okno dialogowe Podgląd wydruku i wprowadź konieczne zmiany.