Aby wydrukować swój model w systemie Mac OS X, można wybrać polecenie Plik> Drukuj, następnie kliknąć przycisk Drukuj, a model wydrukuje się przy użyciu istniejących ustawień.
Jeśli chcesz dostosować rozmiar papieru, skalę, ilość drukowanych kopii, jakość wydruku i itd., trzeba najpierw wybrać odpowiednie ustawienia w oknach dialogowych Ustawienia strony, Ustawienia Dokumentu i Drukuj. Poniższe sekcje pomogą ci przebrnąć przez poszczególne opcje.

Wskazówka: Podczas drukowania modelu, SketchUp bierze pod uwagę aktualny widok. Gdy kamera jest ustawiony na widok górny lub ISO, wydruk będzie odzwierciedlać taki pogląd.

SketchUp jest świetny w modelowaniu w 3D. Jeśli jesteś użytkownikiem SketchUp Pro, posiadasz także LayOut, który wspaniale sprawdza się w 2D. Gdy chcesz wydrukować model SketchUp, zobacz najpierw swój model w dokumencie LayOut- udostępnia on elastyczność i możliwości, których potrzeba do wydruku najwyższej klasy.