Okno dialogowe Ustawienia strony może wyglądać znajomo: To standardowe okno, które pojawia się we wszystkich aplikacjach OS X. Z  pomocą tego okna dialogowego, poinformujesz drukarkę jakiego rozmiaru papieru i jakiej orientacji chcesz użyć. Aby skonfigurować opcje ustawień strony, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz Plik> Ustawienia strony. Pojawi się okno dialogowe Ustawienia strony, pokazując ustawienia Atrybuty strony, co pokazano na poniższym rysunku.
 2. Z rozwijanej listy Formatuj dla, można zostawić wybraną dowolną drukarkę jeśli chcesz zastosować ustawienia na każdej drukarce. Jeśli tworzysz ustawienia dla konkretnej drukarki, która jest już zainstalowana w systemie OS X, można wybrać ją według nazwy z listy rozwijanej. Aby uzyskać dostęp do swoich preferencji drukowania w systemie Mac OS X, wybierz Preferencje Drukarek i skanerów.
 3. Wskazówka: Jeśli chcesz określić rozmiar niestandardowy, wybierz Zarządzaj niestandardowymi rozmiarami. Kliknij znak + w lewym dolnym rogu, aby utworzyć nowy niestandardowy rozmiar. Następnie możesz wprowadzić żądany rozmiar papieru i określić marginesy niestandardowe. Gdy skończysz, kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna dialogowego Ustawienia strony. Jeżeli zdefiniowano niestandardowy rozmiar papieru, należy pamiętać, że SketchUp nie wie, czy drukarka ma możliwość drukowania na papierze o rozmiarze zdefiniowania. Sprawdź w dokumentacji drukarki, aby dowiedzieć się, jakie formaty papieru może obsługiwać twoja drukarka.

  Z rozwijanej listy Rozmiar papieru wybierz odpowiedni rozmiar papieru.
 4. Aby ustawić orientację, wybierz ikonę pionową lub poziomą.
 5. W polu Skala, wpisz wartość procentową, aby zmniejszyć lub powiększyć swój model na wydruku.

  Wskazówka: Jeśli chcesz automatycznie przeskalować model, aby pasował do wybranego rozmiaru papieru, należy skorzystać z opcji Dopasuj do strony w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu lub Skaluj dla dopasowania rozmiaru papieru w oknie dialogowym Drukuj, z których oba są omówione w dalszej części tego artykułu.

 6. Jeśli chcesz, aby wybrane ustawienia stały się domyślnymi, wybierz Zapisz jako domyślne z rozwijanej listy Ustawienia znajdującej się na górze.
 7. Gdy skończysz, kliknij przycisk OK.