Po skonfigurowaniu strony i dokumentu, jesteś gotowy, aby ustawić opcje w oknie dialogowym Drukuj. W tym miejscu można wybrać jakiej drukarki w użyjesz, ile kopii chcesz wydrukować i jakiej jakości ma być wydruk. To okno dialogowe jest standardowym oknem Drukuj dla wszystkich aplikacji w systemie Mac OS X.

Wykonaj następujące kroki, aby ustawić opcje w oknie dialogowym Drukuj:

  1. Wybierz Plik> Drukuj. Pojawi się okno dialogowe drukowania, jak pokazano na poniższym rysunku. Możesz zobaczyć podgląd wydruku po lewej stronie.
  2. Wybierz drukarkę, której chcesz użyć, z listy rozwijanej drukarek.
  3. (Opcjonalnie) Jeśli wcześniej zdefiniowałeś ustawienia w systemie Mac OS X, można je wybrać z rozwijanej listy Zdefiniowane ustawienia. W przeciwnym razie pozostaw wybraną opcję Ustawienia domyślne.
  4. (Opcjonalnie) W polu Kopie wpisz liczbę kopii do wydrukowania. Domyślną wartością jest 1 egzemplarz.
  5. (Opcjonalnie) Jeśli drukujesz model widoku ze SketchUp, prawdopodobnie chcesz, aby wydrukowane zostały wszystkie strony, jeśli skonfigurowałeś swój wydruk tak, aby był większy niż jedna strona. Można jednak wybrać, aby wydrukowany został konkretny zakres stron.
  6. Wybierz Jakość wydruku dla określenia jak ma wyglądać wydruk. Jeśli potrzebujesz szybkiego, niskiej jakości druku jedynie by pokazać go koledze, wybierz Szkic. Jeśli potrzebujesz wysokiej jakości kopii, która ma być wydrukowana na błyszczącym papierze fotograficznym i wysłana do klienta, wybierz opcję Wysoka lub Ekstra Wysoka (wyważonych rysunków lub ultra-drobnych wydruków). Domyślnie ustawiona jest opcja Standard, która zużywa więcej atramentu niż Szkic, ale drukuje szybciej niż opcje wysokiej jakości.
  7. (Opcjonalnie) Aby wysłać informacje o modelu do drukarki jako dane wektorowe, zaznacz pole wyboru Drukowanie wektorowe.
  8. (Opcjonalnie) Aby linie były cieńsze lub grubsze niż domyślny 0,5 punkta, wybierz nową grubość linii z rozwijanej listy Grubość linii. Można także wpisać jej wartość w polu tekstowym.
  9. Po wybraniu wszystkie potrzebnych opcji, kliknij przycisk Drukuj, aby przesłać wydruk do wybranej drukarki.

Uwaga! Ta sekcja obejmuje opcje drukowania SketchUp. Aby zobaczyć inne opcje, otwórz rozwijaną listę w środkowej części okna dialogowego Drukuj, gdzie można ustawić inne opcje drukowania, takie jak układ, kolor, obsługę papieru, stronę tytułową, i inne opcje będące częścią systemu Mac OS X.