Przed wydrukowaniem modelu na drukarce 3D, należy się upewnić, czy drukarka 3D może odczytać dane twojego modelu. Oto krótka instrukcja, jak skonfigurować swój model SketchUp do drukowania w 3D:

  • Zorientuj swój model tak, aby drukarka 3D miała podstawę, na której można zbudować twój model. Drukarka drukuje model 3D jedną warstwą na raz. Jeśli model wystaje na górze, drukarka 3D nie może nic stworzyć na jego podstawie. Na przykład, jeśli chcesz drukować w 3D koło zębate, zamiast skierować je pionowo, umieść koło zębate na boku.
  • Upewnij się, że twój model to bryła z grupy. Wybierz Okno > Informacje o elemencie. Jeśli model jest bryłą z grupy, okno Informacje o elemencie cię o tym poinformuje (w lewym górnym rogu). Jeśli grupa lub komponent nie są bryłą, należy pobrać i zainstalować Solid Inspektor 2- rozszerzenie stworzone przez Thomasa Thomassena i dostępne za pośrednictwem rozszerzenia Warehouse. (W programie SketchUp, wybierz Okno> Rozszerzenie Warehouse, wyszukaj rozszerzenie, a następnie kliknij przycisk Instaluj.) Rozszerzenie to pozwala przeanalizować, dlaczego dany model nie jest bryłą i naprawia problemy.
  • Sprawdź, czy fronty ścian skierowane są na zewnątrz (tyły ścian muszą być skierowane do wewnątrz.) Technicznie rzecz ujmując, upewnienie się, czy wszystkie ściany są zorientowane w prawidłowy sposób nazywane jest sprawdzeniem normalnych. Aby sprawdzić, czy fronty ścian wskazują na zewnątrz w programie SketchUp, wybierz Widok > Style płaszczyzn > Monochromatyczny, aby zobaczyć, czy tylne strony żadnej z płasczyzn nie są ustawione na zewnątrz. Domyślnie fronty ścian są białe, a tyły ścian są ciemnoszare. Aby odwrócić płasczyznę, kliknij przyciskiem myszy i wybierz Odwróć płaszczyzny. Jeśli korzystasz z Solid Inspektor 2, rozszerzenie może znaleźć i naprawić odwrócone płaszczyzny.
  • Twój model musi mieć objętość. Na przykład, jeśli chcesz drukować skrzynkę, która jest pusta w środku, ściany wzdłuż zewnętrznej strony pudełka muszą mieć grubość.

Po sprawdzeniu, że dany model jest gotowy do drukowania w 3D, musisz zapisać model w formacie 3D takim, jaki obsługuje drukarka. Zazwyczaj jest to format STL. Aby wyeksportować swój model jako plik STL, zainstaluj rozszerzenie SketchUp STL z SketchUp Team. To rozszerzenie, które jest również dostępne za pośrednictwem 3D Warehouse, umożliwia eksport dowolnego modelu do pliku STL. Można również importować pliki STL, które zostały utworzone w innych programach do modelowania.

Uwaga! Ponieważ technologia druku 3D polepsza się, użytkownicy SketchUp cały czas dzielą się nowymi wskazówkami i trikami dla drukowania dużych modeli w 3D. Sprawdź forum użytkowników SketchUp lub zasoby zewnętrzne.