Zagadnienia wymienione poniżej powinny pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytania, które mogą pojawić się odnośnie Warunków użytkowania 3D Warehouse.

 1. Pracuję dla firmy budowlanej w dziale grafiki komputerowej i wizualizacji. Czy mogę korzystać z modeli 3D Warehouse do wypełnienia scen budowlanych?
  Odpowiedź: Tak. Można użyć modeli z 3D Warehouse do wypełnienia scen budowlanych.

 2. Jako profesjonalny projektant, dostaję płacę za stworzenie i dostarczenie rezultatu takiego jak modele SketchUp, które zawierają obiekty pobrane z 3D Warehouse. Czy to w porządku?
  Odpowiedź: Tak, na podstawie Warunków korzystania z 3D Warehouse, możesz dostarczyć "pracę łączoną", nawet jeśli twoja "praca łączona" zawiera modele pobrane z 3D Warehouse.

 3. Jestem architektem. Czy mogę sprzedać moje projekty, które zawierają modele z 3D Warehouse?
  Odpowiedź: Tak, tak długo, jak modele pobrany z 3D Warehouse nie są przekazywane ani sprzedawane jako przedmioty autonomiczne.

 4. Jestem sprzedawcą urządzeń gospodarstwa domowego. Chcę używać modeli urządzeń producentów z 3D Warehouse w swoich materiałach marketingowych. Czy jest to dozwolone?
  Odpowiedź: Tak, tak długo jak nie są one przekazywane w postaci autonomicznych przedmiotów, a znaki towarowe i loga są utrzymywane i nie zostały usunięte lub zmienione.

 5. Czy mogę włączyć modele z 3D Warehouse do mojej strony internetowej dla użytku przez moich członków?
  Odpowiedź: Nie, to jest niedopuszczalne.

 6. Czy mogę włączyć modele z 3D Warehouse do projektu pracy badawczej, którą publikuję?
  Odpowiedź: Nie, jest to niedopuszczalne. Potrzebne zatwierdzenia każdego producenta.

 7. Jeśli przesyłam model do 3D Warehouse, czy będę płacił za każdym razem, gdy ktoś będzie go pobierał?
  Odpowiedź: Nie, posiadasz nieodpłatną licencję dla każdego użytkownika i w trakcie jej istnienia nie może być pobierana opłata za pobieranie modeli.
 8. Jeśli przesyłam model do 3D Warehouse, czy oddaje swoje prawa własności intelektualnej w modelu który stworzyłem?
  Odpowiedź: Nie, w modelu który utworzyłeś i przesłałeś do 3D Warehouse zostają zachowane wszelkie prawa własności intelektualnej, ale przyznajesz użytkownikom prawo do wykorzystania modeli w różnych projektach, na warunkach określonych w Warunkach Użytkowania.
 9. Czy mogę uniemożliwić użytkownikom modyfikowanie modelu przesłanego do 3D? Czy mogę uniemożliwić użytkownikom przesyłanie tego zmodyfikowanego modelu do Galerii 3D domagając się praw własności w zmodyfikowanym modelu?
  Odpowiedź: Zachowasz prawo własności w oryginalnym modelu.

 10. Czy mogę pobrać model, zmodyfikować go, a następnie przesłać zmodyfikowany model jako mój własny?
  Odpowiedź: Tak, ale należy pamiętać, że wersja niezmodyfikowana będzie nadal własnością pierwotnego twórcy. Pierwszy twórca będzie nadal właścicielem wszystkich niezmodyfikowanych fragmentów oryginalnego modelu uwzględnionych w twoim modelu.

 11. Czy mogę użyć metody projektowania opartej na analizie konstrukcji modelu, który pobrałem z 3D Warehouse?
  Odpowiedź: Tylko jeśli twórca zapewnia publiczny dostęp do materiału źródłowego tego modelu.

 12. Czy mogę wydrukować model na drukarce 3D?
  Odpowiedź: Tak. Ale sprzedaż handlowa dokładnych, fizycznych reprodukcji modeli jest niedozwolona.

 13. Czy mogę użyć modelu 3D Warehouse lub jego obrazu w logo mojej firmy?
  Odpowiedź: Nie.
 14. Czy mogę sprzedać moje modele 3D na innej stronie? Czy mogę umieścić link do tej innej strony w 3D Warehouse?
  Odpowiedź: Tak, na pierwsze pytanie. Nie, na drugie pytanie.

 15. Czy 3D Warehouse jest naprawdę tak niesamowita, jak wszyscy mówią?
  Odpowiedź: Nie możemy potwierdzić lub negować odlotowości 3D Warehouse.