Aplikacje 3D, takie jak SketchUp, wymagają znacznych zasobów systemowych. Oprócz konieczności szybkiego procesora i dużej ilości pamięci RAM, twoja karta graficzna i jej sterowniki muszą być w 100% zgodne z OpenGL.

Czym jest OpenGL?

OpenGL jest standardem używanym w wielu aplikacjach i grach do rysowania geometrii 3D. Większość systemów operacyjnych Microsoft Windows i Apple OS pochodzi z oprogramowania opartego na sterowniku OpenGL. Jednak sterowniki OpenGL w dużym stopniu opierają się na procesorze głównym (CPU) do wykonywania obliczeń (zadanie to nie jest efektywnie wykonywane przez większość CPU).
Wielu producentów kart graficznych ma również wbudowane karty standardowo obsługujące OpenGL. Karty te przygotowują wykonanie kalkulacji przy użyciu specjalistycznego procesora o nazwie Processing Unit lub GPU (procesor graficzny znajdujący się na karcie graficznej). Układy te znacząco zwiększają wydajność OpenGL w górę o nawet 3000 procent. To zwiększenie wydajności jest znane jako akceleracja sprzętowa.

Akceleracja sprzętowa

SketchUp skorzysta z akceleracji sprzętowej, jeśli komputer jest wyposażony w 100% zgodną z OpenGL kartę graficzną.

Wskazówka: Jeśli opcja Użyj Akceleracji Sprzętowej nie jest dostępna w programie SketchUp, sprawdź, czy w ustawieniach panelu sterowania dla sterownika karty graficznej jest włączona akceleracja sprzętowa (Microsoft Windows).

Niestety, tylko niektóre sterowniki 3D na rynku kart graficznych są w 100% zgodne z OpenGL i mogą używać tej funkcji (choć wiele kart twierdzi, że są w 100% zgodne z OpenGL). Większość sterowników 3D jest przeznaczonych do gier, a często nie są badane przy użyciu innych programów 3D. W konsekwencji, występujące problemy z niekompatybilnością mogą wymagać poprawki ze strony producenta karty graficznej. Wyłącz tę opcję, jeżeli masz problemy z renderingiem modeli 3D lub jeśli karta graficzna nie jest w 100% zgodna z OpenGL i nie obsługuje akceleracji sprzętowej.

Uwaga! Akceleracja sprzętowa może być dostępna w systemie tylko dla niektórych rozdzielczości i głębi kolorów. Sprawdź ustawienia systemowe dla karty graficznej, aby dowiedzieć się, czy obsługuje akcelerację sprzętową (za pomocą panelu sterowania systemu Microsoft Windows lub Preferencji systemowych w systemie Mac OS).

Uwaga! Zalecamy, aby ustawić wyświetlanie kolorów na 32-bitową głębie kolorów (przy użyciu Panel Sterowania > Właściwości ekranu), aby upewnić się, że dany model SketchUp będzie odtworzony dokładnie podczas użycia akceleracji sprzętowej (Microsoft Windows). Nie możemy kontrolować jakości sterownika OpenGL w systemie komputerowym. Sterowniki karty graficznej są zastrzeżone i utrzymane wyłącznie przez producenta karty graficznej w systemie. W związku z tym, nie możemy zagwarantować, że SketchUp będzie współpracować z akceleracją sprzętową w twoim systemie.

Problemy z kompatybilnością

Niezgodność OpenGL jest znaczącym problemem konfiguracji systemu i prowadzi do problemów z SketchUp. Trudności z narzędziami, wydajnością i renderowaniem SketchUp (takie jak tajemnicze grafiki wyświetlane na ekranie) są zwykle wynikiem tego, iż karta graficzna nie wspiera w pełni OpenGL (pomimo twierdzeń producenta), ze względu na nieaktualne sterowniki karty graficznej, lub niezgodność z 32-bitową głębią kolorów. Tymczasowym rozwiązaniem jest, aby wyłączyć akcelerację sprzętową w SketchUp do czasu rozwiązywania problemu.