Komunikat o błędzie: "Konfiguracja sprzętowa nie spełnia minimalnych wymagań potrzebnych do uruchomienia aplikacji. Aplikacja musi zostać zamknięta. Kod błędu: 6" Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie, a następnie kliknij Panel sterowania NVIDIA.
  2. Kliknij przycisk Zarządzaj ustawieniami 3D.
  3. Kliknij przycisk Ustawienia Programu.
  4. Wybierz SketchUp z listy rozwijanej.

Istnieje pięć ustawień, które trzeba skonfigurować:

  • Filtrowanie anizotropowe ustaw na Pod kontrolą aplikacji.
  • Wygładzanie krawędzi  FxAA ustaw na Włączone.
  • Wygładzanie krawędzi Gamma ustaw na Włączone.
  • Tryb wygładzania krawędzi ustaw na Pod kontrolą aplikacji.