Instalacja programu SketchUp jest bardzo prosta i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Aby zainstalować program SketchUp należy pobrać odpowiedni plik instalacyjny z działu Do pobrania ze strony www.sketchup.com.pl i zapisać go na dysku twardym. Różnice w poszczególnych plikach instalacyjnych są następujące: 

  • Wersja programu - Pro lub Make. Wersja Pro przeznaczona jest do użytku komercyjnego i wymaga zakupienia licencji. Make to nieco uboższa w funkcje wersja programu SketchUp, która jest przeznaczona do użytku domowego i nie może być używana komercyjnie.
  • Wersja językowa - polska lub angielska.
  • Wersja systemu operacyjnego - Windows oraz Mac. Dla systemu Windows należy pobrać plik w formacie *.exe, dla systemu Mac *.dmg.

Po pobraniu odpowiedniego pliku instalacyjnego należy go uruchomić i postępować zgodnie z opisem pojawiającym się na kolejnych etapach. Zaleca się instalowanie programu w domyślnej lokalizacji. Jej zmiana może być przyczyną nieuruchamiania się wielu wtyczek/pluginów.

Po instalacji programu w wersji Pro należy dodać zakupioną wcześniej licencję. W przypadku systemu operacyjnego Windows należy uruchomić program w trybie administratora tj. kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę programu SketchUp i wybrać Uruchom jako administrator. Następnie dodać licencję. Każde kolejne uruchomienie nie wymaga już wybierania opcji Uruchom jako administrator.