Spowodowane jest to dużą rozległością modelu. Rozległość modelu to odległość najbardziej oddalonego elementu Twojego modelu od punktu 0 osi układu współrzędnych. Może to być pobrany i zagubiony w przestrzeni model z 3D Warehouse lub jego część, która może być ukryta. Należy włączyć widoczność ukrytej geometrii (Widok > Geometria ukryta) i odnaleźć, następnie usunąć niechciany element. Warto jest również przesunąć model bliżej punktu 0 osi układu współrzędnych.

Więcej informacji możesz znaleźć w tym filmie