Spowodowane jest to dużą rozległością modelu. Rozległość modelu to odległość najbardziej oddalonego elementu Twojego modelu od punktu 0 osi układu współrzędnych. Może to być pobrany i zagubiony w przestrzeni model pobrany z 3D Warehouse. Należy go odnaleźć, następnie usunąć lub przesunąć bliżej punktu 0 osi układu współrzędnych.

Więcej informacji możesz znaleźć w tym filmie