Jeśli jesteś nowy w tworzeniu dokumentów i prezentacji w LayOut, szybkie przeprowadzenie przez interfejs i kilka pomocnych porad może pomóc ci poznać podstawowe narzędzia i funkcje LayOut.
Niektóre elementy interfejsu LayOut, takie jak np. Wymiary, Gumka do mazania wyglądają i zachowują się jak SketchUp. Inne elementy, takie jak niektóre okna menu i okna dialogowe, są unikatowe dla LayOut.

Oto krótkie spojrzenie na podstawowe elementy interfejsu.

 1. Pasek Menu
  Znajdziesz tu większość komend dostępnych w LayOut. Gdy dodajesz elementy do dokumentu LayOut, menu Rozmieść umożliwi ci przenoszenie elementów do przodu, tyłu i do środka, czy ich wyrównanie. Menu Strona pozwala na dodawanie, powielanie i poruszanie się po stronach w dokumencie LayOut.

  Pozostałymi menu są Plik, Edycja, Widok, Narzędzia, Okno i Pomoc. W systemie Mac OS, można również zobaczyć układ menu z lewej strony.

  Wskazówka: Jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować pomocy, wybierz Pomoc> Centrum pomocy, a przejdziesz bezpośrednio do sekcji Centrum Wiedzy LayOut

 2. Domyślny pasek narzędzi
  Domyślny pasek narzędzi zawiera narzędzia które są najczęściej używane.
 3. Obszar dokumentu
  Obszar dokumentu to obszar pojawiający się, gdy wprowadzisz modele SketchUp lub obrazy, a następnie dodajesz kształty, tekst, wymiary i inne szczegóły, aby utworzyć dokument lub prezentację.

  Podczas tworzenia nowego dokumentu LayOut, wybrany przez ciebie szablon określa wielkość obszaru dokumentu i orientację.

 4. Zasobnik
  Po prawej stronie ekranu pojawiają się wszystkie panele układane jeden nad drugim. Panele te umożliwiają dostęp do opcji kształtu i opcji wypełniania, kolorów, stylów tekstu, wymiarowania itp.

  W systemie Microsoft Windows, wszystkie panele pojawiają się w zasobniku. W systemie Mac OS, panele są ułożone razem, ale można przeciągnąć panel do lewej strony co powoduje przerwanie stosu.
  • Aby otworzyć panel, kliknij w jego pasek tytułowy. Ponowne kliknięcie spowoduje jego zwinięcie.
  • Aby zamknąć panel, należy kliknąć w jego przycisk zamykający. W systemie Microsoft Windows, to X po prawej stronie paska tytułowego panelu. W systemie Mac OS, to czerwona ikona po lewej stronie paska tytułowego panelu.
  • Aby uzyskać więcej miejsca w obszarze dokumentu, masz kilka możliwości:
   • na Microsoft Windows, kliknij ikonę Autoukrywanie w prawym górnym rogu, obok nazwy zasobnika, a zasobnik zniknie za zakładką. Aby zobaczyć zasobnik, najedź na zakładkę, a zobaczysz Panele w odchudzonej formie. Aby zamknąć zasobnik, kliknij X obok nazwy zasobnika lub wybierz Okno > Ukryj zasobnik. Aby znowu zobaczyć zasobnik i jego panele, wybierz Okno > Pokaż zasobnik.
   •  w systemie Mac OS, nie masz zasobnika, ale możesz zamknąć wszystkie panele by zajęły mniej miejsca lub kliknąć przycisk Zamknij na każdym panelu.

  Wskazówka: Panel Instruktor uczy, jak korzystać z aktualnie wybranego narzędzia. Zobaczysz animację narzędzia w akcji, czynności związane z wykorzystaniem narzędzia, i specjalnych modyfikujących klawiszy (jeśli takie istnieją) dla zwiększenia funkcjonalności narzędzia. Jeśli nie jesteś pewien, jak działa jakieś narzędzie LayOut, panel Instruktor jest zawsze gotowy do pomocy.

 5. Pasek statusu
  Pasek statusu jest szarym oknem dialogowym na dole okna LayOut. Z lewej strony, na pasku statusu wyświetlane są przydatne wskazówki dla aktualnie wybranego narzędzia. Pasek statusu pozwala również na zdobycie wiedzy, kiedy następuje automatyczne zapisanie dokumentu przez LayOut.
  Po prawej stronie paska statusu znajdziesz okno dialogowe pomiarów oraz menu Zoom/Przybliżenie.
 6. Okno dialogowe Pomiary
  Okno dialogowe Pomiary ma kilka zadań: wyświetlanie współrzędnych i modyfikowanie jednostek.
  Okno dialogowe Pomiary wyświetla współrzędne gdy potrzebujesz kliknięcia, aby rozpocząć rysowanie elementu. Na przykład, jeśli wybierzesz narzędzie Prostokąt, okno Pomiary wyświetla jego współrzędne.

  Można wprowadzić wartości w oknie Pomiary jeśli aktualnie używane narzędzie na to pozwala. Na przykład, podczas korzystania z narzędzia Wielokąt, można wprowadzić współrzędne, aby ustawić punkt środkowy wielokąta lub wprowadź liczbę boków, jakie powinien zawierać.
 7. Menu Zoom/Przybliżenie
  Menu Zoom pozwala przybliżyć się do określonej wartości, na przykład 50%, 75%, 100%, 150%, itd. Menu posiada również opcję Skaluj do okna, która dostosowuje wielkość obszaru dokumentu do maksymalnego rozmiaru, na jakie pozwolą okna.