Mysz jest głównym narzędziem do interakcji z interfejsem LayOut.

Każda – zarówno składająca się z trzech przycisków lub z jednego przycisku mysz (często na komputerach Mac) działa dobrze, ale można pracować bardziej efektywnie za pomocą myszy z trzema przyciskami (gdzie jeden przycisk jest kółkiem).
Poniższa tabela przedstawia podstawowe sposoby pozwalające na interakcję myszy z interfejsem LayOut.

 

Akcja 

Myszka z trzema przyciskami 

Myszka z jednym przyciskiem 

Magic Mouse 

Kliknij albo wybierz

 

Naciśnij i zwolnij lewy przycisk myszy

Naciśnij i zwolnij lewy przycisk myszy

Naciśnij i zwolnij lewy przycisk myszy

Kliknij albo ciągnij

 

Wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy podczas przesuwania myszy

Wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy podczas przesuwania myszy

Wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy podczas przesuwania myszy

Skroluj

Roluj kółko przewijania do tyłu i do przodu

Niedostępne

Przesuń palcem wzdłuż górnej części myszy

Kliknięcie kontekstowe

Kliknij prawym przyciskiem myszy

Wciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas klikania

Wciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas klikania

Wskazówka: Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na element w interfejsie LayOut otwiera menu kontekstowe, którego komendy związane są z daną pozycją. Na przykład kliknięcie kontekstowe na kształt otwiera menu poleceń do pracy z kształtami, takich jak wycinanie, kopiowanie, usuwanie, Rozmieszczanie, Centrowanie, odwracanie itp.