Ustawienia papieru pozwalają skonfigurować rozmiar, orientację, marginesy, kolor i jakość renderingu obszaru dokumentu.

Wskazówka: Jeśli zamierzasz wydrukować dokument LayOut, można uprościć proces drukowania, tworząc dokument LayOut w taki samym rozmiarze papieru, na którym ma zostać wydrukowany. Aby zobaczyć swoje Ustawienia Papieru, wybierz polecenie Plik > Ustawienia dokumentu i wybierz Papier w pasku bocznym po lewej stronie.

Oto krótkie wprowadzenie do dostępnych opcji:

  • W obszarze papieru, można wpisać wartość dla szerokości i wysokości papieru. W systemie Microsoft Windows, można również skorzystać z listy rozwijanej, aby wybrać spośród szerokiej gamy standardowych rozmiarów papieru, a następnie wybrać opcję przycisków Poziomo lub Pionowo, aby ustawić orientację. Domyślnym kolorem papieru jest biały, ale można kliknąć na Kolor, aby otworzyć próbnik kolorów, w którym można wybrać kolor niestandardowy. Domyślnie kolor pojawia się jedynie na ekranie, ale można wybrać pole Drukuj kolor papieru, jeśli chcesz, aby kolor papieru pojawił się na wydruku lub PDF, bądź eksportowanym obrazie. (Gdy opcja nie jest wybrana, dokument ma przezroczyste tło podczas drukowania lub eksportowania projektu).
  • W obszarze Marginesy, można dostosować wygląd i wielkość marginesów dokumentu. Domyślnie, linie marginesów są ukryte, ale zaznaczenie pola wyboru Marginesy pozwala je wyświetlić. Wprowadź wartości dla lewego, prawego, górnego i dolnego marginesu w odpowiednich polach tekstowych. Aby zmienić domyślny kolor dla linii marginesów, kliknij na próbkę koloru, aby otworzyć próbnik kolorów, w którym można wybrać nowy kolor. Aby wydrukować linie marginesów, zaznacz pole Drukuj Linie Marginesów
  • W obszarze Rozdzielczość renderowania, można zmienić na ekranie i wydruku rozkład pikseli na których bazują dokumenty LayOut. (Grafika wektorowa nie ma rozdzielczości). Aby ustawić rozdzielczość na ekranie, wybierz opcję (niska, średnia lub wysoka) z rozwijanej listy Wyświetlanie. Ustawienie opcji wysokiej rozdzielczości zwiększa rozdzielczość modeli i obrazów, ale spowalnia działanie LayOut. Na liście rozwijanej Jakość można dostosować jakość wydruku lub eksportu. Opcje tej listy rozwijanej są takie same: niska, średnia lub wysoka.

Wskazówka: Podczas pracy nad dokumentem z dużym rozmiarem papieru, można zostawić rozdzielczość wyjściową na średnim lub wysokim poziomie, dzięki czemu jakość ostatecznego wydruku/eksportu wygląda świetnie.