Zanim włożysz w dokument LayOut zbyt wiele pracy, zapisz go z unikalną nazwą i lokalizacją. Zapisywanie dokumentu LayOut jest podobne do zapisywania każdego innego dokumentu, co widać w kolejnych krokach (co odzwierciedla aktualny system operacyjny):

  1. Jeśli po raz pierwszy zapisujesz dokument, wybierz polecenie Plik > Zapisz lub Plik > Zapisz jako. Pojawi się okno dialogowe Zapisz. Jeśli dokument był już raz zapisany, wybór z menu Plik > Zapisz jako pozwala zapisać kopię dokumentu LayOut z nową nazwą, a następne wybranie z menu Plik > Zapisz po prostu nadpisze dokument bez otwierania okna dialogowego.
  2. Przejdź do lokalizacji na dysku twardym, w którym chcesz zapisać dokument.
  3. W polu Zapisz jako wpisz nazwę dokumentu.
  4. W liście rozwijanej Format pliku pozostaw Dokument LayOut z wybraną opcją zapisania w najbardziej aktualnym formacie .layout. Jeśli potrzebujesz pliku zgodnego z wcześniejszą wersją LayOut, wybierz tę wersję z listy rozwijanej.
  5. Kliknij przycisk Zapisz, a plik LayOut zostanie zapisany w wybranej lokalizacji.
    Menu Plik zawiera także polecenia do zapisywania szablonów i albumów.