Aby wybrać element na ekranie w LayOut po prostu kliknij na niego narzędziem Zaznacz. Następnie możesz przenosić, zmieniać rozmiar, obracać, lub w inny sposób edytować dany element. Gdyby tylko zmiana rzeczywistego budynku była taka prosta!
Podobnie jak SketchUp, LayOut ma kilka sztuczek dla wielu wybranych elementów, np.:

  • Aby dodać  element do aktualnego zaznaczenia, przytrzymaj klawisz Shift i kliknij dodatkowe elementy. (Lub, aby usunąć dany element, który znajduje się już w wybranym zestawie, należy przytrzymać klawisz Shift, a następnie kliknąć element, który ma być usunięty.)
  • Aby zaznaczyć kilka elementów na raz, zrób to poprzez okno klikając i przeciągając tworząc ramkę wokół elementów, które chcesz zaznaczyć.

Możesz już być zaznajomiony z oknem zaznaczania ze SketchUp. W LayOut działa ono podobnie. Kliknij i przeciągnij od prawej do lewej strony, a wszystko wewnątrz ramki zostanie zaznaczone. Dotyczy to również elementów, które są jedynie częściowo wewnątrz ramki.
Rozciągając okno od lewej do prawej zaznaczone zostaną tylko elementy znajdujące się w polu ramki.