Aby narysować najbardziej podstawowe linie w dokumencie LayOut, można użyć narzędzia Linia do rysowania linii prostych lub narzędzia Dowolny kształt do odręcznego rysowania linii zapętlonych lub zakrzywionych jakkolwiek chcesz.

Każde narzędzie posiada kilka sztuczek i sekretów, co wyjaśniono w kolejnych rozdziałach.

Wskazówka: Narzędzie Linia tworzy również krzywe, które są łagodniejsze niż te, które można utworzyć przy użyciu narzędzia Dowolny kształt. Można utworzyć zamknięte kształty z narzędziem Linia lub Dowolny kształt. Utworzenie kształtu i wypełnienie go kolorem lub wzorem często pozwala uzyskać lepszy wynik.