Zgodnie z przewidywaniami, linie rysujesz za pomocą narzędzia Linia, które znajdziesz na domyślnym pasku narzędzi lub w menu Narzędzia.
Aby narysować linię lub linie, należy wykonać następujące kroki:

  1. Wybierz narzędzie Linia.
  2. Aby umieścić punkt startowy linii, kliknij w obszarze rysunku lub ustaw dokładną lokalizację za pomocą okna Pomiary. Aby zablokować linię w celu utworzenia czerwonej lub zielonej osi, przytrzymaj klawisz Shift.
  3. Aby umieścić punkt końcowy linii kliknij w obszarze rysunku.

Wskazówka: Jeśli użyjesz pojedynczego kliknięcia, LayOut potraktuje punkt końcowy linii jako punkt wyjścia do innej linii, co jest wygodnym sposobem rysowania wielokątów i unikalnych zamkniętych kształtów za pomocą narzędzia Linia. Aby zakończyć wielokąt, kliknij dwukrotnie lub kliknij w punkt końcowy innej linii.

Po wybraniu funkcji Linia, okno Pomiary jest gotowe do wpisania przez ciebie dokładnych punktów lub współrzędnych celem zdefiniowania twojej linii. Oto jak to zrobić, aby użyć okna Pomiary:

  1. Kliknij w obszarze rysunku lub wpisz bezwzględną wartość współrzędnej, aby ustawić punkt początkowy. Bezwzględne współrzędne są mierzone od lewego górnego rogu obszaru rysowania. Na przykład, aby ustawić punkt początkowy należy wpisać bezwzględną współrzędną [2, 3] i nacisnąć Enter.
  2. Po zdefiniowaniu pierwszej współrzędnej można określić drugą współrzędną lub punk końcowy.
  3. Po wpisaniu współrzędnych punktu końcowego, naciśnij klawisz Enter , a linia pojawi się dokładnie we wskazanym miejscu.

Wskazówka: Do momentu wybrania innego narzędzia, możesz zachować wprowadzone nowe współrzędne, aby dodać je do swojej linii, tworząc wielokąt.