Czy chcesz narysować długi łuk historyczny, czy tylko dokładny przekrój koła? LayOut składa się z czterech narzędzi łukowych, które pozwalają narysować łuk w dowolny sposób:

  • Podstawowe narzędzie Łuk rysuje łuk wokół punktu centralnego.
  • Narzędzie Łuk z 2 punktów wyciąga wybrzuszenie łuku od cięciwy lub linii prostej.
  • Narzędzie Łuk z 3 punktów tworzy łuk przez wygięcie łuku od punktu obrotu.
  • Narzędzie Wycinek koła tworzy zamknięty kołowy kształt wycinka po zdefiniowaniu łuku.

Wskazówka: Jeśli pomylisz się podczas rysowania łuku, możesz nacisnąć klawisz Esc i zacząć od nowa.

Z poszczególnymi narzędziami możesz narysować łuk o dowolnym kształcie lub użyć pola pomiarów w celu stworzenia precyzyjnego łuku. W kolejnych sekcjach, możesz dowiedzieć się, jak obie metody pracy funkcjonują dla każdego narzędzia. Zanim zaczniesz, oto kilka ogólnych wskazówek do rysowania łuków „na oko” lub precyzyjnie:
  • Mimo, iż metody i ich etapy są prezentowane w dwóch oddzielnych listach, w rzeczywistości możesz na przemian umieszczać punkty łuku przypadkowo i precyzyjnie przy użyciu okna Pomiary. Na przykład, można kliknąć, aby umieścić punkt początkowy łuku, ale następnie użyć współrzędnych do określenia drugiego punktu, dzięki czemu punkty łuku znajdują się w specyficznej odległości od siebie.
  • Podobnie jak w programie SketchUp, LayOut nie wymaga kliknięcia w okno Pomiary przed wpisaniem wartości.
  • W czasie tworzenia łuku, okno Pomiary podpowiada ci wartości, takie jak Środek, Promień czy Kąt.