Prostokąty są prostymi kształtami, ale w LayOut składają się z czterech narzędzi. Każde narzędzie ma pewne różnice dotyczące linii prostokątów lub kątów:

 • Narzędzie Prostokąt rysuje podstawowy prostokąt z czterema narożnikami z kątami 90 stopni.
 • Zgodnie z nazwą, narzędzie Zaokrąglony Prostokąt zaokrągla narożniki.
 • Narzędzie Owal tworzy prostokąt z narożnikami tak zaokrąglającymi prostokąt, że bardziej przypomina on elipsę.
 • Narzędzie Zaokrąglenie boków  zaokrągla dwa boki prostokąta.

Bez względu na to, jakie narzędzie prostokąta wybierzesz, kroki rysowania prostokąta są takie same:

 1. Wybierz potrzebne narzędzie prostokąta. Każde narzędzie prostokąta znajdziesz na domyślnym pasku menu Prostokąty lub wybierając Narzędzia > Prostokąty i wybierając żądane narzędzie z podmenu.
 2. Aby ustawić punkt początkowy prostokąta, kliknij w obszarze rysunku. Lub wpisz współrzędne bezwzględne w oknie Pomiary.
 3. Aby poszerzyć swój prostokąt, przeciągnij po przekątnej od punktu początkowego i kliknij, aby ustawić ostateczny kształt prostokąta. Aby ograniczyć prostokąt do kwadratu, podczas przeciągania przytrzymaj klawisz Shift. Jeśli chcesz ustawić dokładny rozmiar, wpisz współrzędne bezwzględne w narożniku przeciwległym do punktu startowego (na przykład [7 ", 10"]) lub wpisz dokładne wymiary prostokąta (takie jak np. 6 ", 8"), a następnie naciśnij klawisz Enter.

Wskazówka: Jeśli pomylisz się podczas rysowania prostokąta, naciśnij klawisz Esc, by porzucić pracę i zacząć od nowa.

Z tak wieloma narzędziami prostokąta, nie dziwi fakt, że posiadają one kilka dodatkowych sztuczek. Oto krótki podgląd na to, co można jeszcze zrobić z użyciem narzędzia prostokąt:

 • Wymiaruj prostokąt od środka. Trzymaj wciśnięty klawisz Ctrl (Microsoft Windows) lub Option (Mac OS) przed ustawieniem punktu początkowego prostokąta. Następnie przeciągnij kursor od punktu środkowego do docelowego rozmiaru prostokąta.
 • Duplikuj dopiero co utworzony prostokąt. Dwukrotnie kliknij w obszarze rysunku natychmiast po utworzeniu prostokąta.
 • Zaokrąglaj krawędzie każdego prostokąta. Naciśnij przycisk strzałki w górę lub strzałki w dół w trakcie tworzenia prostokąta.
 • Zmień zaokrąglenia zaokrąglonych prostokątów. Natychmiast po narysowaniu prostokąta za pomocą narzędzia Zaokrąglony Prostokąt, możesz określić promień dla zaokrąglonych narożników wpisując jednostkę miary i literę r polu Pomiary.
 • Określ wartość zaokrąglenia zaraz po narysowaniu prostokąta z zaokrąglonymi bokami. Wpisz wartość punktową lub jednostkę miary i literę r w polu Pomiary. Na przykład, wpisz 1r i naciśnij klawisz Enter. Można także określić wartość zaokrąglenia, naciskając w górę lub w dół klawisz strzałki.