Chcesz, aby twój dokument LayOut miał nieco więcej zaokrągleń? Być może okrąg lub elipsa zdołają pomóc.

LayOut posiada zarówno narzędzie Okrą, jak i narzędzie Elipsa, które można znaleźć w menu domyślnym paska narzędzi Okręgi lub na pasku menu, wybierając Narzędzia > Okręgi a następnie wybierając pożądane narzędzie.

Można narysować okrąg lub elipsę o dowolnych rozmiarach za pomocą myszki lub wpisując dokładne współrzędne i wartości w polu Pomiary. Oto kilka przydatnych wskazówek, o których warto pamiętać rysując koło lub elipsę:

  • Można przełączać się między dwoma sposobami rysowania (rysunek „na oko” lub dokładny) w miarę potrzeb. Na przykład, można użyć myszy, aby umieścić punkt środkowy okręgu, ale użyć pola Pomiary, by ustawić dokładny promień lub średnicę.
  • Jeśli się pomylisz, naciśnij klawisz Esc, aby zacząć od nowa.
  • Współrzędne bezwzględne odnoszą się do lewego górnego rogu obszaru rysunku. Na przykład, aby wprowadzić współrzędne absolutne dla 4 cali wzdłuż osi X i 4,5 cali wzdłuż osi Y, wpisz [4 ", 4.5"].