Aby narysować okrąg, wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz narzędzie Okrąg.
  2. Kliknij, aby umieścić punkt środka okręgu. Możesz także wpisać współrzędne bezwzględne w polu Pomiary i nacisnąć Enter.
  3. Aby określić promień okręgu, przesuń kursor od punktu środkowego i kliknij, aby ustawić rozmiar okręgu. Możesz także wpisać wartość średnicy promienia w określonej jednostce miary. Na przykład, dla promienia po wartości 5 cali, wpisz 5 ". Dla średnicy 5-calowej, wpisz 5 "d. (Jeśli nie określisz jednostki miary, LayOut wykorzysta domyślne jednostki, które ustawić można wybierając Plik > Ustawienia Dokumentu, a następnie okienko Jednostki). Naciśnij klawisz Enter.

Wskazówka: Potrzebujesz jednej lub większej ilości kopii okręgu? Natychmiast po narysowaniu okręgu, kliknij dwukrotnie w obszarze rysunku, aby utworzyć kopię. Możesz podtrzymać podwójne kliknięcie, aby dodać tyle kopii, ile ci trzeba.