Aby narysować elipsę, wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz narzędzie Elipsa.
  2. Aby umieścić punkt startowy elipsy, kliknij w obszarze rysunku. Możesz także umieścić punkt startowy przy użyciu dokładnej lokalizacji, wpisując współrzędne bezwzględne w polu Pomiary.
  3. Aby określić kształt elipsy należy przesunąć kursor od punktu startowego. Masz także następujące opcje:
    • Aby ograniczyć elipsę do okręgu, przytrzymaj klawisz Shift.
    • Aby narysować elipsę od środka (zamiast lewego górnego rogu), przytrzymaj klawisz Ctrl (Microsoft Windows) lub Option (Mac OS).
    • Aby precyzyjnie ustalić wielkość elipsy, wpisz współrzędne bezwzględne punktu końcowego lub wpisz wymiary szerokości i wysokości. Położenie twojej myszki wpływa na kierunek wymiarów. Na przykład, aby narysować elipsę, która rozciąga się w lewym dolnym kierunku i ma 4 cale szerokości i 3 cale wysokości, wpisz 4,3 i naciśnij Enter.
  4. Jeśli wprowadziłeś dokładne wymiary, skończyłeś. Jeśli jednak używasz myszy, kliknij, aby dokończyć elipsę.

Wskazówka: Natychmiast po utworzeniu elipsy, kliknij dwukrotnie w obszarze rysunku, aby utworzyć jej dokładną kopię. Możesz podtrzymać podwójne kliknięcie, aby stworzyć tyle egzemplarzy, ile potrzebujesz.