Potrzebujesz kształtu sześciokąta, aby pokazać model swoich urządzeń pszczelarskich? Potrzebujesz ikony pięciokąta do zilustrowania pięciofazowego planu zagospodarowania? Narzędzie Wielobok LayOut pozwala narysować wielokąt o dowolnej liczbie boków. (No, prawie: wielokąty potrzebują co najmniej trzech boków).
Narzędzie Wielobok znajdziesz na pasku domyślnym lub wybierając Narzędzia > Wielobok z paska menu.
Aby narysować wielobok, wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz narzędzie Wielobok.
  2. Kliknij w obszarze rysunku, aby umieścić punkt środkowy wieloboku. Możesz także użyć pola Pomiary w celu określenia dokładnego punktu środkowego wpisując współrzędne bezwzględne, względem lewego górnego rogu obszaru rysowania. Na przykład, aby umieścić punkt środkowy w miejscu 5,5 cala wzdłuż osi X i 4,25 cala wzdłuż osi Y, wpisz [5,5 ", 4,25"] i naciśnij Enter.
  3. (Opcjonalnie) Domyślnie wielokąty mają 5 stron. Aby określić liczbę stron, którą chcesz uzyskać , naciśnij przycisk strzałki w górę lub strzałki w dół.  Możesz także wpisać numer i literę s. Na przykład, jeśli potrzebujesz 6 boków wpisz 6s i naciśnij Enter.
  4. Przysuń lub oddal kursor względem punktu startowego w celu ustalenia wielkości wieloboku i kliknij, aby zakończyć kształt. Możesz także użyć pola Pomiary dla sprecyzowania wielkości. Wartość zasięgu może być jednostką miary lub wartością punktową. Na przykład, wpisz 3 i naciśnij Enter. Nadal możesz kontynuować zmianę liczby boków i zasięgu do czasu narysowania inny wielokąta lub wyboru innego narzędzia.

Narzędzie Wielobok pozwala na użycie kilku sztuczek:

  • W trakcie rysowania wielokąta, przytrzymaj klawisz Shift, aby zablokować  bok wielokąta do czerwonej lub zielonej osi.
  • Natychmiast po utworzeniu wielokąta, kliknij dwukrotnie w obszarze rysunku, aby powielić wielokąt. Możesz podtrzymać podwójne kliknięcie, aby utworzyć tyle kopii, ile potrzebujesz.

Wskazówka: Jeśli pomylisz się podczas rysowania wielokąta, naciśnij klawisz Esc, aby zacząć od nowa.