Aby podzielić linię lub kształt:

  1. Wybierz narzędzie Podziel, które można znaleźć na pasku domyślnym lub wybierając z paska menu Narzędzia > Rozdziel.
  2. Kliknij na linię lub kształt krawędzi, które chcesz podzielić.

To naprawdę wszystko, co masz zrobić. Po podzieleniu linii lub kształtu, można przeciągnąć jego części w dowolne miejsce w obszarze rysunku. Można także skorzystać z narzędzia Połącz i Rozdziel wspólnie, aby tworzyć skomplikowane kształty.

Wskazówka: W celu bezstresowego dzielenia i łączenia, trzeba pamiętać o dwóch rzeczach:

•Dwa kształty muszą się pokrywać.

•Narzędzie Rozdziel pozwala stworzyć wspólny wierzchołek w miejscu, w którym linie w obu kształtach się pokrywają. Dopiero po utworzeniu wspólnych wierzchołków można przystąpić do połączenia kształtów.

Aby połączyć dwa lub więcej kształtów, wykonaj następujące kroki:
  1. Przy użyciu narzędzia Wybierz, przeciągnij kształty, aby zachodziły na siebie w taki sposób, w jaki chcesz połączyć kształty.
  2. Wybierz narzędzie Rozdziel.
  3. Aby utworzyć wspólny wierzchołek, kliknij w każdym punkcie, w którym kształty się pokrywają. Po najechaniu kursorem narzędzia Rozdziel na właściwy punkt, pojawia się czerwony X.
  4. Za pomocą narzędzia Gumka kliknij, aby wymazać dowolny fragment, który nie jest potrzebny w ostatecznym kształcie. Zauważ jednak, że kiedy wybierasz dany fragment, każdy jeden jest cały czas osobnym kształtem. Narzędzie Połącz pozwala przykleić fragmenty do siebie.
  5. Wybierz narzędzie Połącz, które można znaleźć na pasku domyślnym lub wybierając w menu Narzędzia > Połącz.
  6. Kliknij na krawędź w każdym fragmencie za pomocą kursora narzędzia Połącz.  Niebieski zarys podświetli się podczas klikania, a kształt zacznie dziedziczyć kolor wypełnienia pierwszego kształtu na który kliknąłeś.