W LayOut można dostosować kolor, szerokość, styl i punkty końcowe dla linii, łuków, jak również pola tekstowe, wymiary, etykiety wstawionych obrazów i elementy SketchUp. Wszystkie te opcje znajdziesz w ustawieniach Linii w panelu Kształt.

Aby zmodyfikować obrys w LayOut, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij panel Kształt, aby go otworzyć. Jeśli panel Kształt nie pojawia się w zasobniku lub stosie, wybierz Okno > Kształt , a panel Kształt pojawi się na ekranie.
 2. Wybierz element, którego obrys chcesz zmodyfikować. Można wybrać więcej niż jedną jednostkę, przytrzymując klawisz Shift podczas klikania.

  Wskazówka:Można zmienić domyślne ustawienia Kształt dokumentu w dowolnym momencie. Wystarczy wybrać narzędzie i dokonać zmiany Kształtów. Albo jeśli właśnie utworzyłeś podmiot, zmień jego ustawienia Kształtu, a następnie użyj narzędzia Styl, dla wypróbowania tej jednostki.

 3. Kliknij opcję Linia, by ją wybrać. Jeśli ta opcja jest już wybrana, będzie ona podświetlona.
 4. Wybierz pożądane ustawienia Linii.


Jak wspomniano wcześniej, LayOut pozwala zmienić kolor lub szerokość, przekształcać linie ciągłe na przerywane, wybrać predefiniowany styl, a także wybrać spośród wielu punktów początkowych i końcowych. Oto szczegóły dotyczące wyboru wszystkich opcji:

 • Kolor: Domyślnie linia jest czarna. Kliknij kolor by otworzyć próbnik kolorów i wybrać inny kolor. Można również wybrać kolor za pomocą koła kolorów, wybierając specyficzne kody RGB lub HSB, lub za pomocą kilku innych metod.
 • Szerokość: Linie mają domyślną szerokość 0,5 pkt. W polu obok koloru można wpisać nową wartość w punktach lub jednostkę miary (którą LayOut automatycznie konwertuje na punkty). Albo kliknij rozwijaną strzałkę i wybierz zaprogramowaną szerokość.
 • Kreski: LayOut jest ustawiony aby rysować stałe obrysy. Aby zamiast tego wykonać przerywany obrys wybierz wzór przerywanej kreski z rozwijanego menu Kreskowanie. Po wybraniu wzoru Kreski, można wybrać skalę kresek z drugiego menu Kreski: wybierz ustawienie z menu lub wpisz wartość i naciśnij Enter
 • Porada: Style obrysu narożników są subtelne, więc być może będziesz musiał użyć opcji przybliżenia, aby zobaczyć efekty narożne.

 • Styl linii: Można wybrać jedną z trzech opcji narożnych Stylów Obrysu: narożniki ukośne (ustawione domyślnie),  narożniki zaokrąglone, lub narożniki ścięte. Jeśli wybierasz linię lub łuk z punktów końcowych, możesz wybrać jedną z trzech opcji końcowego Stylu linii: Płaskie końcówki (ustawienie domyślne), Zaokrąglone końcówki lub Kwadratowe końcówki. Najedź kursorem na każdą ikonę Stylu linii, aby wyświetlić nazwę danej ikony.
 • Styl początku: Można dodać strzałkę lub punkt końcowy do punktu startowego linii, łuku lub wymiaru. Wystarczy wybrać styl początku z pierwszej listy rozwijanej. Aby dostosować długość strzałki w stosunku do linii, wybierz skalę Stylu początkowego z drugiej listy rozwijanej.
 • Styl końca: Opcja ta działa podobnie jak opcja Styl początku , ale dodaje strzałkę lub punkt końcowy ostatniego punktu linii, łuku lub wymiaru.

  Wskazówka: Aby szybko i łatwo zastosować ustawienia obrysu i wypełnienia z wcześniej narysowanego elementu użyj narzędzia Styl.