Czy twoje kształty wydają się trochę puste w środku? Aby pomóc w przedstawieniu twoich idei na ekranie, użyj funkcji Wypełnianie w LayOut, aby dodać koloru, a następnie za pomocą funkcji Kreskowanie wybierz kształty tak, aby symbolizowały materiały w rysunkach architektonicznych.

Wskazówka: Aby dodać kolor lub wzór, potrzebujesz co najmniej dwa boki lub łuk, tak, aby dany obszar został wypełniony. Obszar ten nie musi być zamkniętym kształtem.

Aby wypełnić kształt kolorem, należy użyć ustawień Wypełniania na panelu Kształt. Aby dodać wzór, zacznij od ustawień Kreskowania na panelu Kształt, a następnie użyj panelu Kreskowanie.

Uwaga! Ustawienia Wypełnienia i Kreskowania wpływają również na przezroczyste fragmenty obrazu PNG i na tło modelu SketchUp (jeśli w panelu Styl modelu SketchUp, pole wyboru Tło nie jest zaznaczona).

Wskazówka:Aby szybko i łatwo zastosować ustawienia obrysu i wypełnienia z wcześniej narysowanego elementu użyj narzędzia Styl.