Jeśli posiadasz plik graficzny, który chcesz użyć jako wzór, możesz zaimportować plik do LayOut, który obsługuje następujące formaty plików rastrowych obrazu: .bmp, .jpg, .dib lub .jpeg, .jpe, .jfif, .gif, .png, .tif lub .tiff

Po zapisaniu pliku na dysku twardym, wykonaj następujące kroki:

  1. W dokumencie LayOut, otwórz panel Kreskowanie klikając na pasek tytułowy. Jeśli panel nie jest widoczny na ekranie, wybierz Okno > Kreskowanie.
  2. Z listy rozwijanej w górnej części panelu, wybierz Importuj dowolny Wzór kreskowania.
  3. W oknie dialogowym Otwórz przejdź do pliku, zaznacz go i kliknij Otwórz. Plik pojawi się w obszarze panelu Kreskowanie.

Wskazówka: Layout pozwala ci uporządkować niestandardowe wzory w kolekcjach. Z rozwijanej listy w górnej części panelu Kreskowanie, wybierz Dodaj dowolną kolekcję. W oknie dialogowym Preferencje, które się pojawi, można dodać foldery, które posiadają własne wzory.