Jeśli nie jesteś zaznajomiony z edycją grafiki wektorowej i krzywych Béziera, znajdziesz w tle następujące pomocne informacje:

  • Gdy rysujesz niemal każdą linię lub kształt w LayOut, tworzysz grafikę wektorową, która oparta jest na algorytmie matematycznym. Grafika wektorowa tworzy łagodne linie i krzywe.
  • Podczas zaginania linii i kształtów w LayOut, używasz kontroli krzywej Béziera - czyli ścieżek, punktów i kontroli krzywizny. Krzywa Béziera jest w zasadzie szczególnym rodzajem grafiki wektorowej.
  • Kiedy otworzysz edytor ścieżki LayOut poprzez dwukrotne kliknięcie niemal każdej jednostki linii lub kształtu, kontrole te pojawią się w kolorze niebieskim, jak pokazano na poniższym rysunku

Po otwarciu edytora ścieżek, można zobaczyć następujące kontrolki:

  • Ścieżka: W grafice wektorowej ścieżka jest po prostu inną nazwą dla linii lub krzywej, która wyznacza linię lub kształt.
  • Punkt: jest jakby czymś pośrednim pomiędzy punktem lub osią krzywej gdy wyginasz krzywą za pomocą kontroli krzywizny.
  • Wskazówka: Im więcej punktów pojawiających się na drodze, tym więcej możliwości edycji.
  • Kontrola krzywizny: w LayOut, kontrola krzywizny jest niebieską linią z małymi okrągłymi punktami na każdym końcu. Można kliknąć i przeciągnąć te punkty końcowe, aby zginać i skręcać ścieżkę.