Aby narysować linię podstawową z pomocą narzędzia Linia, kliknij, aby utworzyć punkt początkowy, a następnie kliknij lub dwukrotnie kliknij, aby utworzyć punkt edycji.
Aby narysować linię, która jest ścieżką którą możesz zginać za pomocą punktów i kontroli krzywizny, należy wykonać następujące kroki:

  1. Za pomocą narzędzia Linia, kliknij i przeciągnij, aby narysować linię. Podczas przeciągania kontrola krzywizny rozciąga się od punktu początkowego.
  2. Zwolnij przycisk myszy, i bez klikania przesuń kursor myszy, aby ustawić kierunek i wielkość krzywej.
  3. W tym momencie, można wykonać jedną z dwóch czynności:
    • Aby zakończyć krzywą kliknij, aby ustawić punkt końcowy krzywej.
    • Aby ustawić punkt i kontynuować rysowanie bardziej zakrzywionych segmentów, można kliknąć i przytrzymać kursor myszy, aby ustawić punkt, a następnie, nie zwalniając przycisku myszy przeciągnąć kursor, aby wyciągnąć kolejną krzywiznę. Powtórz kroki 1-3 aż skończysz dodawanie zakrzywionych segmentów.

Wskazówka: Naciśnij klawisz Esc w dowolnym momencie, aby zacząć od nowa.