Aby edytować ścieżkę dowolnego prostokąta, elipsy lub wielokąta, trzeba podzielić kształt, zanim będzie można otworzyć jego ścieżkę w edytorze ścieżki.
Aby podzielić dowolny z tych kształtów, wybierz narzędzie Rozdziel i kliknij w dowolnym miejscu na obrysie kształtu. Teraz możesz przejść do narzędzia Zaznacz i kliknąć dwukrotnie kształt, aby otworzyć go w edytorze ścieżki.