Aby edytować ścieżkę, zacznij od dwukrotnego kliknięcia na ścieżkę z narzędziem Zaznacz co otwiera ścieżkę w edytorze ścieżki LayOut. Następnie,  po otwarciu edytora ścieżki, można wprowadzić następujące zmiany:

  • Zmień kształt każdej krzywej klikając i przeciągając jeden z niebieskich punktów znajdujących się na obu końcach kontroli krzywizny.

    Wskazówka: Aby uzyskać dostęp do elementów sterujących krzywizną prostokąta lub wieloboku, podczas przeciągania punktu na ścieżce kształtu przytrzymaj klawisz Ctrl (Microsoft Windows) lub klawisz Option (Mac OS). Akcja ta rozciągnie kontrolę krzywizny, którą można wykorzystać, aby edytować ścieżkę.

  • Przenieś punkt klikając i przeciągając go. Przesunięcie punktu zmienia krzywą, jak ilustruje łuk w prawym górnym rogu poniższego rysunku. Aby ograniczyć ruch do osi, trzymaj wciśnięty klawisz Shift.
  • Dodaj punkty do ścieżki, przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl (Microsoft Windows) lub klawisz Option (Mac OS) i klikając w dowolnym miejscu na ścieżce. Punkt pojawia się ze sterowaniem krzywizny. Po dodaniu punktu, można przesuwać punkt lub krzywiznę by kontrolować edytowanie ścieżki.
  • Usuń punkty ze ścieżki przeciągając punkt nad sąsiednim punktem. Podgląd LayOut pokaże jak będzie wyglądać ścieżka jeśli zwolnisz przycisk myszy. W prawym dolnym rogu, można zobaczyć, jak będzie wyglądać ośmiokąt po przeciągnięciu punktu na górze nad punktem na dole. (Należy pamiętać, że ścieżka składająca się tylko z dwóch punktów zostanie usunięta, jeśli zmniejszysz ją do jednego punktu).

Po zakończeniu edycji ścieżki, kliknij poza kształtem, aby zamknąć edytor ścieżki LayOut.