Tak. V-Ray w trakcie renderowania wykorzystuje całą moc obliczeniową jaką dysponuje procesor komputera.