Po zakupie programu Maxwell otrzymasz od nas nr seryjny, a na adres email podany przy zakupie dotrze hasło do panelu klienta. Należy przejść na stronę https://portal.nextlimit.com i zalogować się przy użyciu adresu email oraz otrzymanego hasła. W panelu klienta znajdziesz brakujący nr autoryzacji, który jest niezbędny do wprowadzenia licencji. W drugim kroku należy uruchomić program SketchUp w trybie administratora i otworzyć serwer licencji dostępny w rozszerzeniach programu SketchUp. Po wprowadzeniu do niego nr seryjnego oraz nr autoryzacji Twoja licencja programu Maxwell będzie aktywna.