Po zainstalowaniu SU Podium program otworzy menadżer licencji, w którym należy wprowadzić klucz produktu. Jeżeli tak się nie dzieje to przejdź do menadżera klikając kolejno na Rozszerzenia > SU Podium > License i wprowadź klucz produktu.