Sposób instalacji wtyczek programu SketchUp jest uzależniony od rozszerzenia pliku, w jakim dana wtyczka została pobrana. Najczęściej spotykanymi są pliki w formacie *.rbz [Windows oraz Mac] a także *.exe [Windows] czy *.dmg [Mac]. Można również znaleźć wtyczki składające się z pliku w formacie *.rb oraz dołączonego folderu [Windows oraz Mac]. Poniżej znajdziesz opis poszczególnych sposobów instalacji.


  1. Najprostszym sposobem instalacji wtyczki jest wykorzystanie narzędzia Extension Warehouse, które jest dostępne w programie SketchUp. Można się do niego dostać klikając kolejno w Okno > Extension Warehouse. Umożliwia on znalezienie oraz instalację konkretnej wtyczki poprzez przycisk zainstaluj. Przycisk ten jest aktywny po zalogowaniu. Korzystanie z Extension Warehouse wymaga zalogowania. Można to zrobić wykorzystując konto Gmail. 
  2. Drugi sposób instalacji wtyczek ma zastosowanie w sytuacji, gdzie wtyczka została pobrana na komputer przez przeglądarkę internetową (nie jak w przypadku Extension Warehouse przez SketchUp'a) w formacie *.rbz. Wówczas, w zależności od wersji programu SketchUp należy kliknąć kolejno na:
    • SketchUp w wersji 2016 i starszych: Okno > Preferencje > Rozszerzenia > Zainstaluj rozszerzenie i wskazać pobrany plik w formacie *.rbz
    • SketchUp w wersji 2017 i nowsze: Okno > Menedżer rozszerzeń > Zainstaluj rozszerzenie i wskazać pobrany plik w formacie *.rbz
  3. Trzeci sposób dotyczy rozszerzeń, które składają się z pliku w formacie *.rb oraz folderu. Plik oraz folder należy spakować do formatu *.zip, następnie zmienić jego rozszerzenie z *.zip na *.rbz. Np. plik wtyczki.zip powinny mieć nazwę wtyczki.rbz. Postępowanie z plikami w formacie rbz opisano w pkt 2.
  4. Ostatnim sposób instalacji rozszerzeń dotyczy formatu *.exe [Windows] czy *.dmg [Mac]. Tego typu pliki są typowymi pliami instalacyjnymi, które wystarczy uruchomić z poziomu systemu operacyjnego.