Aby odinstalować wtyczkę z programu SketchUp należy:

  1. Dla SketchUp w wersji 2016 i starszych: 
    • [Windows] Przejść do folderu C:\Users\katalog z nazwą użytkownika\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp [wersja]\SketchUp\Plugins i usunąć folder oraz plik w formacie *.rb z nazwą pluginu do usunięcia. Folder AppData może być niewidoczny. Wówczas należy włączyć widoczność ukrytych folderów.
    • [Mac] Przejść do folderu ~/Library/Application Support/SketchUp [wersja]/SketchUp/Plugins i usunąć folder oraz plik w formacie *.rb z nazwą pluginu do usunięcia. Folder ~/Library może być ukryty. Aby go odnaleźć należy w Finderze kliknąć na Idź, następnie wcisnąć Alt. Folder ~/Library powinien się pojawić.
  2. Dla SketchUp w wersji 2017 kliknąć kolejno w Okno > Menedżer rozszerzeń > Zarządzaj, następnie w przycisk Odinstaluj przy wtyczce, która ma zostać usunięta.