Wtyczki dla SketchUp można znaleźć w magazynie wtyczek na stronie Extension Warehouse oraz licznych serwisach poświęconych programowi. Dostęp do magazynu wtyczek jest możliwy bezpośrednio z poziomu programu SketchUp. Korzystanie z niego wymaga zalogowania.