W LayOut, masz kilka sposobów na wykonanie kopii:
  • Wybierz Edycja > Kopiuj lub naciśnij Ctrl + C (Microsoft Windows) lub Command + C (Mac OS), aby skopiować wybrane elementy do schowka bez usuwania pozycji z dokumentu LayOut. Następnie możesz wkleić zawartość schowka z powrotem do dowolnego otwartego dokumentu LayOut wybierając Edycja > Wklej lub wciskając Ctrl + V (Microsoft Windows) lub Command + V (Mac OS).
  • Można w szybki sposób powielić elementy, których kopie i przeklejenia zaznaczone są w LayOut. Wybierz Edycja > Powiel lub Ctrl + D (Microsoft Windows) lub Command + D (Mac OS X).
  • Przed przeniesieniem elementu z użyciem narzędziem Zaznacz, przytrzymaj klawisz Ctrl (Microsoft Windows) lub klawisz Option (Mac OS X), a LayOut tworzy jego kopię.
Podczas gdy kopiujesz, dany element pozostaje w oryginale w danym miejscu, natomiast  wycinanie usuwa zaznaczony element. Wybierz Edycja > Wytnij lub naciśnij Ctrl + X (Microsoft Windows) lub Command + X (Mac OS X), aby usunąć wybrane elementy z dokumentu i umieść je w schowku. Aby wstawić zawartość schowka w innym miejscu w otwartym dokumencie LayOut wybierz polecenie Edycja > Wklej lub naciśnij Ctrl + V lub Command + V.
Należy pamiętać, że podczas kopiowania/wycinania i wklejania elementów, wklejone podmioty pozostają na tych samych warstwach, do których są już przypisane - zakładając, że skopiowane ustawienia warstw dopasowane są do ustawień warstwy docelowej. Aby wkleić zawartość do bieżącej warstwy, która będzie zastąpiona przez ustawienia warstw przypisanych do podmiotów, kliknij Edycja > Wklej do bieżącej warstwy lub użyj kliknięcia kontekstowego myszy w oknie rysunku i wybierz polecenie Wklej do bieżącej warstwy.