Cofnij jest jedną z najlepszych komend, którą kiedykolwiek wynaleziono w historii aplikacji. Przypadkowo usunąłeś ten skomplikowany rysunek, na którego tworzenie właśnie poświęciłeś godzinę? Narzędzie Cofnij jest ratunkiem!

Wskazówka: Ważną rzeczą jest użycie polecenia Cofnij od razu: Layout cofnie tylko ostatni rysunek lub polecenie.

Aby cofnąć ostatnią czynność, wybierz Edycja > Cofnij lub naciśnij Ctrl + Z (Microsoft Windows) lub Command + Z (Mac OS).
Po cofnięciu czynności, możesz ją ponowić, poprzez przywrócenie ostatniego Cofnij do poprzedniego stanu. Wybierz Edycja > Ponów lub naciśnij Ctrl + Y (Microsoft Windows) lub Command + T (Mac OS).