Najbardziej charakterystyczną, oszczędzającą czas i niesamowitą cechą LayOut jest jego zdolność do wyświetlania plików modeli SketchUp i zsynchronizowania ich z twoimi plikami LayOut niemal automatycznie.
Na przykład, po zaimportowaniu pliku SketchUp do dokumentu LayOut:

  • Sceny ustawione w pliku SketchUp są gotowe do użycia w LayOut.
  • Można dostosować ustawienia i style widoku SketchUp z LayOut- nie ma potrzeby, aby przechodzić tam i z powrotem pomiędzy tymi dwoma aplikacjami.
  • W przypadku zmian w pliku SketchUp, można zaktualizować odniesienia do pliku SketchUp w dokumencie za pomocą kilku prostych kliknięć.


Uwaga! W zależności od pamięci komputera i możliwości graficznych, mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem dużych plików w LayOut.

Wskazówka: W LayOut można zmienić model SketchUp w obraz. Aczkolwiek można stracić wszystkie funkcje synchronizacji pomiędzy SketchUp i LayOut, więc jeśli jesteś pewien, że funkcje te są niepotrzebne, uzyskany obraz może pomóc w kwestii wydajności i zarządzaniu rozmiarami plików. Aby przekształcić model SketchUp w obraz, musi on być wykonane w trybie rastrowym. Gdy jesteś gotowy do tworzenia obrazu, wybierz model a następnie polecenie Edycja > Rozbij lub użyj kliknięcia kontekstowego myszki na jednostce modelu i wybierz Rozbij z menu, które się pojawi.